Заповядайте в нашия сайт! Чувствайте се като у дома си!

Cart

Брандинг

За брандинга

Брандингът е комуникацията на марката или на конкретния продукт на една марка с клиента.

 

Това е жизнено важен процес, който гарантира печалбата и съществуването на една марка и нейния продукт. Този процес създава бранда, а това е представата на клиента за даден продукт, основателната причина той да бъде предпочетен пред другите подобни продукти и марки на пазара.

 

”Независимо дали е име, търговска марка, лого, или друг символ, марката в същност е обещанието на продавача да доставя последователно определен комплект от свойства, изгоди и услуги на купувачите.”

Филип Котлър

 

Това е определението за бранд на бащата на маркетинга от позицията на клиент. От позицията на компанията брандът трябва да притежава атрибути, които го отличават от конкурентните. Белезите за идентификация на стоката или услугата.

 

А, те са: име, лого, цвят, подпис, слоган, митология – история на марката, маскот–талисман, дизайн на търговски обекти и офиси, на фирмени събития, униформи, джингъл, мелодия, песен, рекламно лице, посланик на марката...

 

Бранд атрибутите, са пакетът от елементи на марката, които презентират нейните ценности. Създават емоционалното преживяване с марката и водят до разпознаваемост, привързаност и лоялност към нея.

 

”Ние хората изграждаме представата си за брандовете така, както птиците изграждат гнездата си... от сламки и парчета, на които се натъкваме случайно.”

Джери Бълмар