ВИЗЗАРТ изготвя проекти и изработва рекламни костюми, масконти, кукли, а също така и дизайн за пространствено оформление, на часни и фирмени събития, телевизионни предавания и театрални постановки. Организираме шоу програми за частни и фирмени партита.